LVU Stockholm

Om du befinner dig i knipa – om barnen

LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – innebär att socialnämnden kan besluta om att tvångsomhänderta barn och unga. Det är kan ske av flera olika orsaker. Det kan bero på att barnet far illa i hemmet. Föräldrar som får sina barn omhändertagna mår ofta mycket dålig och känner sig hjälplösa.

Vilken hjälp kan man få om man som förälder drabbas av att få sitt barn omhändertaget av socialnämnden? Det första man bör göra är att vända sig till en advokat. Det finns LVU advokater som har erfarenhet av många rättsfall där barn blir omhändertagna.

Offentligt biträde vid LVU

I Sverige fungerar rättssystemet på ett sådant sätt att när det sker ett tvångsomhändertagande av socialnämnden, utses ett offentligt biträde till familjen. Det här är ingenting man betalar för själv utan det är samhället som står för den kostnaden, i en strävan efter att uppnå en så hög rättssäkerhet som möjligt.

Här kan man alltså inte välja sitt juridiska ombud, utan får helt enkelt gilla läget och nöja sig med vad man får. Det finns dock andra vägar att gå. De juridiska ombud som tilldelas familjer som fått sina barn omhändertagna, klaffar inte alltid rent personlighetsmässigt med familjen som denne representerar.

Möjligheten att på egen hand anlita en LVU advokat kan för vissa därför vara ett bra alternativ. Många advokatbyråer erbjuder fri konsultation i inledningsfasen, så att man kan gå igenom fallet och se vilka möjligheter och eventuella problem man har. Tycker man då att det finns goda möjligheter att vinna målet, kan man välja att gå vidare med LVU advokaten som biträde.

En LVU advokat tittar på ert fall

LVU advokater har långvarig erfarenhet av rättsfall där barn och unga blivit omhändertagna av socialnämnden. Erfarenheten kommer väl till pass när det handlar om att göra en bedömning av huruvida man har goda chanser eller ej att vinna mot socialnämnden och helt enkelt häva beslutet.

Många gånger handlar dessa fall om att lyfta fram relevant information. Sådant som talar till er fördel. En LVU advokat vet vilka frågor som bör ställas för att få fram sådan information. Tillsammans kan ni som ett team skissa upp ett fall och se till att ni har mycket kött på benen innan ni äntrar rättssalen. Socialtjänsten har så klart sin uppfattning, men det behöver inte betyda att dom har rätt. Som med allt annat finns det två sidor av myntet. Tillsammans med en LVU advokat ser ni till att er sida av myntet verkligen får så bra förutsättningar som möjligt.