Sitter felet i rören?

Luktar det konstigt från avloppet? Eller rinner vattnet undan mycket långsamt? Misstänker du att avloppet är igensatt av hundhår? Det säkraste sättet att ta reda på vad som inte fungerar i ditt avlopp är att göra en rörinspektion.

Vid en rörinspektion används en kamera för att filma rör inifrån. Det görs inte bara med rören i en fastighet, utan också med avloppsstammar och andra rör som löper till och från fastigheten. Det är ofta i dessa rör som orsaken till problem med avloppet finns. 

Rörinspektion kan göras både vid offentliga fastigheter och i bostadshus. Det är ofta den första åtgärden innan åtgärder som stambyte eller relining utförs. Genom att filma rören inifrån går det att ställa en diagnos och bestämma hur man ska gå vidare. Det kan också visa sig, efter en rörinspektion, att rören är i bättre skick än man tror. Det hände faktiskt i ett bostadsområde i Söderköping. När man gjorde rörinspektion på ett sjukhus i Helsingborg hände istället det motsatta: stammarna visade sig vara i sämre skick än förväntat. Det här visar hur viktigt det är att göra regelbunden rörinspektion. Mer om rörinspektion finns att läsa här. 

Rörinspektion

Vad hittar man vid rörinspektionen?

En rörinspektion kan göras mer eller mindre förutsättningslöst, för att se vad som är fel med rören. Den kan också göras för att bekräfta misstankar om vad som är fel med rören. Fel och störningar som kan identifieras är exempelvis:

  • Förskjutningar och sprickor
  • Igensättningar
  • Inträngande rötter

Efter en rörinspektion kan man välja att gå vidare med åtgärder som stamspolning, slamsugning, stambyte eller relining. Allt beror på vad man kommer fram till vid rörinspektionen. 

Det kan kosta en del att boka en rörinspektion, men även om man inte upptäcker någonting är det en god investering. Det går nämligen att upptäcka störningar, och åtgärda dem innan de blir kostsamma, genom att göra en rörinspektion.