Vem får hunden vid bodelning?

Alla känner till att vårdnadstvister kan uppstå när ett par som har barn separerar. Men det finns ju även andra familjemedlemmar. När ett hundägande par flyttar isär kan det uppstå konflikt över den fyrbenta familjemedlemmen: vem får hunden?

När ett par separerar görs en bodelning, där parterna delar upp det gemensamma bohaget mellan sig. Det kan också, som ni kan läsa om på http://stockholmsadvokat.se/familjeratt/bodelning-stockholm/, göras en bodelning av andra skäl. Vanliga skäl till bodelning är:

  • Parterna ska skiljas
  • Parterna är inte gifta, och ska separera
  • Parterna beslutar att göra en bodelning av andra skäl
  • Den ena av parterna avlider

Det är i de två första fallen som en bitter strid kan uppstå om vem som ska få vårdnaden om hunden. Begreppet vårdnad är dock missvisande i detta sammanhang, alltså i juridisk mening. En hund betraktas dock inte som en familjemedlem av lagstiftarna. Äktenskapsbalken innehåller inga regler om husdjur, och en hund ska därför betraktas som lös egendom. 

Hund bodelning

Finns hunden med i äktenskapsförordet?

Om du och din partner är gifta har ni kanske ett äktenskapsförord. Det är ett juridiskt dokument där man bl.a. kan avtala om egendom som inte ska vara gemensam. Om den ena av er köper en hund kan ni avtala i äktenskapsförordet, eller i ett samboavtal, om att den ska vara enskild egendom. Då blir det ägaren som får hunden vid bodelningen. 

Har ni däremot köpt hunden tillsammans är den att betrakta som egendom som ska ingå i bodelningen. Om den ena makan får hunden ska den andra kompenseras ekonomiskt, eftersom ni i juridisk mening samäger den.

Låter det svårt? Det bästa för er, och troligen även för hunden, är om ni kan komma överens om delad vårdnad. Men det är helt frivilligt, och inget som jurister eller lagstiftare kan hjälpa er med.